• ตู้สาขา

ตู้สาขา


ตู้สาขา

 

:: ติดต่อฝ่ายขาย ::

คุณเก๋

Call: 096-948-1733

Line ID: 0969481733

suntaree.isaac@gmail.com

คุณตุ๊กตา

Call: 087-923-9138

Line ID: tooktooktaa

supanee.isaac@gmail.com

คุณน้ำ

Call: 099-143-6851

Line ID: jusoosoo

jutha.isaac@gmail.com

คุณนัท

Call: 065-746-3888

Line ID: natisaac

isaacnatty@gmail.com

 

 

ตัวอย่างสินค้าที่เราจำหน่าย
 

ตู้สาขา NEC SL2100

ตู้สาขา NEC SL1000

ตู้สาขา NEC SV8100

ตู้สาขา NEC SV9100

เครื่องโทรศัพท์ NEC Desktop

เครื่องโทรศัพท์ AT-45

เครื่องโทรศัพท์ TOT 5003 CID

เครื่อง Digital Door Viewer

กล้อง CCTV ยี่ห้อ Isaac

ตู้สาขา รุ่น Isaac M-1664

กล้อง CCTV ยี่ห้อ LG

ตู้สาขาโทรศัพท์ หรือ พีบีเอกซ์ (PBX ย่อมาจาก Private Branch Exchange)

เป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย ทำให้ภายในบริษัทหรือหน่วยงานนั้นมีเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ต่อ หรือเบอร์ภายใน) เป็นของตนเองใช้โทรติดต่อกัน นอกจากนี้เบอร์โทรศัพท์เหล่านั้น สามารถติดต่อไปยังระบบโทรศัพท์ภายนอกหรือชุมสายโทรศัพท์ภายนอก ที่เรียกว่า PSTN (Public Switched Telephone Network) ได้ PBX บางครั้งใช้คำว่า PABX (Private Automatic Branch Exchange) แทนก็ได้

ตู้สาขาโทรศัพท์ (Private Automatic Branch Exchange: PABX)

คือ เครื่องควบคุมระบบการทำงานในการใช้โทรศัพท์ทั้งสายภายในและสายภายนอก ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณเบอร์โทรศัพท์ของสายภายนอกซึ่งอาจมีเพียงหนึ่งเบอร์หรือมากกว่าแต่สามารถเชื่อมต่อกับสายภายในได้ในปริมาณมากและสามารถใช้ติดต่อกันภายในองค์กรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

PBX แบบ digital หรือ IP-PBX

มีจำนวนการติดตั้งเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และคงจะเป็น PBX มาตรฐานในอนาคตอันใกล้ ทำจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบโทรศัพท์ (PBX software)

PBX แบบ Analog หรือแบบดั้งเดิม

มีจำนวนใช้งานมากที่สุดในปัจจุบัน แต่ความนิยมกำลังลดลงอย่างรวดเร็ว และคงจะเลิกใช้ในที่สุด

ตู้สาขา (Brunch exchange)

ตู้สาขาโทรศัพท์คือ ชุมสายโทรศัพท์ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน สำนักงาน แฟลต หรือโรงแรม เป็นต้น เพื่อช่วย ให้การติดต่อภายในหน่วยงานนั้น ๆ สะดวกยิ่งขึ้น และยังสามารถโทรติดต่อ กับเลขหมายภายนอก ซึ่งเป็นเลขหมาย ของชุมสาย โทรศัพท์ท้องถิ่น ที่องค์การโทรศัพท์ให้บริการอยู่ด้วย ตู้สาขานี้สามารถซื้อมาติดตั้งใช้งานได้เลย เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์การโทรศัพท์แต่อย่างใด และยังสามารถ นำเอา เลขหมายขององค์การโทรศัพท์มาเชื่อมต่อเข้ากับตู้สาขานี้ได้ด้วย ตู้สาขามีโครงสร้างภายในที่ต้องทำความเข้าใจดังนี้

- เลขหมายภายใน (Intension) คือ เลขหมายที่สามารถติดต่อกันได้ภายใน ตู้สาขา เช่นมีเลขหมายภายใน 10 เลขหมาย เป็นต้น
- เลขหมายภายนอก (Extension) คือ ช่องทางที่ตู้สาขาสามารถเชื่อมต่อกับ เลขหมายภายนอก ขององค์การ โทรศัพท์ ได้ เช่น ในรูปที่ 5.2 ตู้สาขาสามารถติดต่อ กับเลขหมายภายนอกได้ 2 เลขหมาย
- วงจรพูด (Speech Circuit) คือ ช่องทางหรือวงจรที่จะเชื่อมคู่สนทนาเข้าด้วยกัน และสามารถสนทนากันได้ เช่น ตู้สาขามี 2 วงจรพูด หมายความว่า เลขหมายภายในสามารถ สนทนาพร้อม ๆ กันได้เพียง 2 คู่เท่านั้นในเวลาเดียวกัน ส่วนคู่ที่เหลือ หากต้องการติดต่อกัน ต้องรอจนกว่าวงจรจะว่าง จึงจะติดต่อกันได้ ตู้สาขาแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ดังนี้

1. ตู้สาขา PMBX (Private Manual Brunch Exchange)

ตู้สาขาแบบนี้ไม่สามารถทำงานหรือเชื่อมต่อเลขหมายต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ด้วยตนเองได้ ต้องมีพนักงานต่อสาย ควบคุมการเชื่อมต่อจึงสามารถให้เลขหมายต่าง ๆ ภายในเชื่อมต่อกันได้ อีกทั้งการเรียกเข้าหรือเรียกออกก็ต้องผ่านพนักงานต่อสายด้วยเช่นกัน ลักษณะวงจรและการทำงานแสดงในรูปที่ 5.3

2. ตู้สาขา PABX (Private Automatic Brunch Exchange)

ตู้สาขาแบบนี้สามารถทำงาน หรือเชื่อมต่อเลขหมายภายในได้โดยอัตโนมัติ ด้วยการหมุนเลขหมาย ปลายทางที่ต้องการ แต่การเชื่อมต่อกับ เลขหมายภายนอกตู้สาขานั้น จะเป็นดังนี้ - กรณีเรียกจากเลขหมายภายในออกไปภายนอก สามารถหมุนรหัสผ่าน และหมุนเลขหมายภายนอกได้เลย หรืออาจให้ ผ่านพนักงานต่อสายก็ได้ แล้วแต่ความต้องการ - กรณีเรียกจากภายนอกเข้ามาหา เลขหมายภายใน ไม่สามารถทำได้โดยตรง ต้องผ่านพนักงานต่อสาย รับและโอนเข้า ภายในให ้จึงจะติดต่อกันได้

3 ตู้สาขา DID (Direct Inward Dialling)

ตู้สาขาแบบนี้จะใช้งาน สะดวกสบายขึ้นมากกว่า PABX อีก เพราะตู้สาขาสามารถทำงานได้เอง โดยอัตโนมัติหมด ทุกอย่าง ไม่ว่าการเรียกภายในด้วยกันเอง หรือเรียกจากภายในออกไปภายนอก หรือเรียกจากภายนอกเข้ามาภายใน ทุกอย่าง ทำได้โดยไม่ต้องผ่าน พนักงานต่อสาย โครงสร้างของวงจรและการทำงานคล้ายกับ PABX แต่จะมีวงจรหมุน เข้าภายในอัตโนมัติ เพิ่มเข้ามาอีก

 

ราคา Promotion ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX NEC Model SL2100

Promotion รายละเอียด ราคา/บาท แถมอุปกรณ์ฟรี!

1

NEC SL2100 3 สายนอก 8 สายใน

13,000
ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร,
เครื่องคีย์ดิจิตอล 12 ปุ่ม มีหน้าจอ,
เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก 2 เครื่อง

2

NEC SL2100 3 สายนอก 16 สายใน

17,500
ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร,
เครื่องคีย์ดิจิตอล 12 ปุ่ม มีหน้าจอ,
เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก 4 เครื่อง

3

NEC SL2100 6 สายนอก 24 สายใน

24,000
ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร,
เครื่องคีย์ดิจิตอล 12 ปุ่ม มีหน้าจอ,
เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก 6 เครื่อง

4

NEC SL2100 6 สายนอก 32 สายใน

29,000
ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร,
เครื่องคีย์ดิจิตอล 12 ปุ่ม มีหน้าจอ,
เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก 8 เครื่อง

5

NEC SL2100 9 สายนอก 40 สายใน

43,000
ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร,
เครื่องคีย์ดิจิตอล 12 ปุ่ม มีหน้าจอ,
เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก 8 เครื่อง

6

NEC SL2100 9 สายนอก 48 สายใน

48,000
ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร,
เครื่องคีย์ดิจิตอล 12 ปุ่ม มีหน้าจอ,
เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก 10 เครื่อง

7

NEC SL2100 12 สายนอก 56 สายใน

55,000
ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร,
เครื่องคีย์ดิจิตอล 12 ปุ่ม มีหน้าจอ,
เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก 12 เครื่อง

8

NEC SL2100 12 สายนอก 64 สายใน

60,000
ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร,
เครื่องคีย์ดิจิตอล 12 ปุ่ม มีหน้าจอ,
เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก 12 เครื่อง

9

NEC SL2100 15 สายนอก 80 สายใน

78,000
ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร,
เครื่องคีย์ดิจิตอล 15 ปุ่ม มีหน้าจอ,
เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก 15 เครื่อง

10

NEC SL2100 18 สายนอก 96 สายใน

89,000
ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 วงจร,
เครื่องคีย์ดิจิตอล 24 ปุ่ม มีหน้าจอ,
เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก 20 เครื่อง
 

ชุดอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องซื้อเพิ่ม มีดังนี้...

1. แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าดับ 1 ชุด มี 2 ลูก ราคา 3,000 บาท

2. โปรแกรมบิลลิ่ง ไม่รวมคอมพิวเตอร์ ราคา 8,000 บาท
 

* ฟรีค่าติดตั้งโปรแกรมระบบและค่าเดินทางในเขตกรุงเทพฯ (ไม่รวมการเดินสายเพื่มเติม) *

* ฟรีค่าบริการและค่าเดินทาง On Site Service ในเขตกรุงเทพฯ 1 ปี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง *

(หากต้องการขนาดอื่นๆ ราคาพิเศษ กรุณาโทรติดต่อฝ่ายขาย)


 

ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX NEC รุ่น SL2100


ขนาดเริ่มต้น 3 สายนอก 8 สายใน ขยายได้สูงสุด 36 สายนอก 112 สายใน


(สำหรับบ้านพัก ออฟฟิศ โรงแรม คอนโด โครงการหมู่บ้าน พิเศษสามารถเพิ่มอุปกรณ์ตู้สาขาโทรศัพท์ป้องกันขโมยได้ในราคา 2,500 บาท ต่อจุด)
 

 


บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เจ้าของเครื่องหมายการค้า "Isaac" ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2540 โดยกลุ่มวิศวกรที่มี ประสบการณ์ทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบไฟฟ้า เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การขาย การติดตั้ง และการให้บริการหลังการขาย ระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติยี่ห้อ Isaac, NEC และ Siemens (Private Automatic Branch Exchange, PABX) ระบบ Computer Telephony เครื่องตอบรับและให้บริการข้อมูล อัตโนมัติ (Audiotex) ระบบฝากข้อความอัตโนมัติ (Voice Mail System) ระบบ IVR (Interactive Voice Response) ระบบ Call Center เครื่องควบคุมการเปิด-ปิด ประตู (Access Control) ระบบ Video Conference ยี่ห้อ SONY ชุดประชุมและกล้องวงจรปิด ยี่ห้อ PHILIPS ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (fire alarm system) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Smart Office Solution) ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า จากโครงการต่างๆ ทั้งอพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน บริษัทฯ เอกชนและหน่วยงานราชการต่าง ๆ มากกว่า 5,000 ราย ณ สิ้นปี 2547


บริหารงานโดยทีมวิศวกรประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

1. นายสงวนชัย จงวัฒนไพศาล (วศ.บ.เทคโนฯ ลาดกระบัง ปี 2521)

2. นายวิชัย เลิศพงศ์พิพัฒน์ (วศ.บ.จุฬาฯ ปี 2525)


บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เลขที่ 57 ซอยรามคำแหง 60/3 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

 

ติดต่อฝ่ายบริการ

02-735-0581-8

service@isaac-network.com

sales@isaac-network.com

 

** เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง **
 

 


สินค้า

ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท: บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ผู้ติดต่อ: คุณวิชัย เลิศพงษ์พิพัฒน์
ที่อยู่: 57 ซอยรามคำแหง 60/3 ถนนรามคำแหง
ตำบล: หัวหมาก
อำเภอ/เขต: บางกะปิ
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ประเทศ: ไทย
โทรศัพท์: 02-735-0581-8
โทรสาร: 02-377-5937
เว็บไซต์: www.isaac-network.com
อีเมล์: sales@isaac-network.com

V i s i t o r :

ส่งข้อความถึงผู้ผลิต/ผู้ขาย
รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์
+66
ผิดพลาดกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.