ตู้สาขา NEC SL1000


ตู้สาขา NEC SL1000

ตู้สาขา NEC SL1000 โทรศัพท์ เครื่องโทรศัพท์ บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โทรศัพท์: 02-735-0581-8 โทรสาร: 02-377-5937

 

ตู้สาขา NEC SL1000

 

รองรับระบบโทรศัพท์แบบไอพี

สามารถพัฒนาสู่ระบบไอพี (VoIP) : Sl1000 มาพร้อมกับความสามารถในการพัฒนาสู่ระบบ VoIP เพื่อรองรับแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (สำหรับ H.323และ standard SIP (Session Initiation Protocol))

มีฟีเจอร์ IP Terminal ที่สมบูรณ์แบบ : SL1000 ออกแบบรุ่น 24-key IP terminal, สามารถใช้งานเสมือนเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอล และยังสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นจากส่วนกลาง (Remote Extension) ได้อีกด้วย

 

คุณสมบัติของ ระบบโทรศัพท์ SL1000

1. คุณสมบัติทางด้านเทคนิคของ ระบบโทรศัพท์ ชุดควบคุมของ PABX (System Control) ประกอบด้วย MicroProcessor อย่างน้อย 32 bit มีหน่วยความจำหลัก (Main Memory) และหน่วยความจำสำรอง (Back Up memory) เป็นชนิด Flash ROM

1.1 ระบบการเชื่อมต่อของ Time Division Switch ของแต่ละ Moduleเป็นลักษณะ แบบ interface BUS

1.2 ข้อมูลที่ถาวร หรือกึ่งถาวรของระบบ เช่นโปรแกรมคำสั่งการทำงานของระบบหรือข้อมูลต่าง ๆเกี่ยวกับเลขหมายโทรศัพท์เป็นต้นจะต้องมีการป้องกันการสูญหายของข้อมูลซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีไฟฟ้าดับโดยระบบจะต้องสามารถอ่านข้อมูลจากหน่วยความจำสำรองและทำงานได้ทันทีหลังจากที่มีไฟฟ้าจ่ายให้ระบบ

1.3 ระบบจะต้องเป็นแบบ Modularity ในลักษณะของ Universal slotกล่าวคือ สามารถขยายระบบโดยการเพิ่มแผงวงจรเข้าไปในระบบโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างหลักของระบบ

1.4 โทรศัพท์สามารถต่อกับเครื่องโทรศัพท์ได้ทั้งแบบระบบ Decadic Pulse และ DTMF ตู้สาขาเป็นระบบดิจิตอล แบบ TDM / IP PABX Time Division Switch (Non-Blocking) สามารถสนทนาได้พร้อมกันไม่จำกัดจำนวนคู่สาย พร้อมทั้งเป็นระบบ Internet Protocol

1.5 รองรับ Traffic Handing Capacity ได้เท่ากับ 2540BHCA/BHCC

1.6 ระบบโทรศัพท์สามารถเชื่อมต่อกับระบบ ISDN ของ บริษัท ทศท จำกัด (มหาชน) ได้

1.7 สามารถเชื่อมต่อกับระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลของระบบ (I/O Maintenance) ได้ผ่านทางModem และ IP Network ได้

1.9 ระบบต้องมีModem แบบ Built-inภายในตู้สาขาโทรศัพท์เพื่อทำการตรวจเช็คระบบหรือแก้ไขโปรแกรมบางอย่างจากทางไกลได้(Remote Maintenance)โดยผ่านคู่สายของบริษัท ทศท จำกัด (มหาชน)

1.10 ตู้สาขาโทรศัพท์ที่เสนอต้องสามารถรองรับ IP Telephone โดยทำงานแบบ Peer To Peer ได้

1.11 ตู้สาขาโทรศัพท์สามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกันผ่านโครงข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ (VOIP) โดยที่สามารถบีบอัดสัญญาณเสียงได้ตามมาตรฐานG.711 และ G.729

1.12 ระบบสามารถแสดงผลรายงานความผิดพลาด (Alarm Indication) ซึ่งจะถูกใช้เพื่อระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบได้โดยสามารถแสดงผลผ่านทางเครื่องโทรศัพท์ดิจิตอล,หรือดาวน์โหลดไปยัง PC Pro รวมทั้งสามารถส่งข้อมูลความผิดพลาดไปยัง E-mail ได้

1.13 ระบบรองรับการทำงานแบบ IP DECT ได้

1.14 ระบบสามารถทำงานได้ดีในช่วงอุณหภูมิ0-40 องศาเซลเซียสที่ความชื้นสัมพันธ์ไม่เกิน 90%
 

2. มาตรฐานอื่นๆ ที่กำหนด

2.1 DC Loop Resistance สำหรับ CO trunk ไม่น้อยกว่า 300 Ohms

2.2 DC Loop Resistance สำหรับเครื่องโทรศัพท์ไม่น้อย 600 โอห์ม

2.3 สัญญาณ Ringing Frequency อยู่ในช่วง 15-25 Hz

2.4 สัญญาณ Ringing Voltage อยู่ในช่วง 75-100 Vrms

2.5 Crosstalk Attenuation ไม่ต่ำกว่า 70 dB. ที่1 KHz
 

3. SYSTEM CONFIGURATION โครงสร้างของระบบ SV8100

3.1 Cabinet ตู้สามารถขยายโครงตู้ได้ถึง 4 cabinet ต่อ 1 system ทำงานด้วยระบบ Digitalควบคุมการทำงานด้วยแผง CPU ซึ่งมีระบบสำรองข้อมูลด้วย Ram Memory โดยมี Lithium Batteryจะสำรองข้อมูลไว้ให้ถ้าไฟดับ 30 เดือน และสามารถตั้งโปรแกรมได้จากเครื่องโทรศัพท์ชนิด(Digital Display Telephone), คอมพิวเตอร์ (PC/Notebook) หรือการโปรแกรมระยะไกลผ่านทางสายนอก (Remote Maintenance) เชื่อมต่อไปยังเวปเบราวซ์เซอร์ (Web Pro) หรือโปรแกรม (PC Pro)

3.2 All Slots ใส่แผงอิสระได้ทุกช่อง S1000 มีช่องใส่แผงวงจรต่าง ๆ ซึ่งเลือกใส่ได้อิสระทุกช่อง (ยกเว้นแผงวงจร Slot No.4 must be Analog Terminals.) ตามขนาดของจำนวนตู้ที่มีดังนี้

     3.2.1 โครงตู้ที่1 สามารถใส่แผงวงจรใดๆ ได้สูงสุด 3 แผง

     3.2.2 โครงตู้ที่2-4 สามารถใส่แผงวงจรได้เพิ่มได้ตู้ละ 3 แผง(หมายเหตุ: ตู้ขยายสุดท้ายไม่สามารถมีสายนอกได้และไม่สามารถใช้ Door phone, relay circuit ได้)

3.3 System Capacity ขนาดความสามารถจำเพาะของระบบ SL1000

     3.3.1 Total Trunk port 126 สายนอก

     - Analog Trunks (Co/PABX Line) จำนวนสายนอกสูงสุด 48 สายนอก

     - Digital Trunk (ISDN: BRI) จำนวนสายนอกสูงสุด 36 สายนอก

     - Digital Trunk (ISDN: PRI) จำนวนสายนอกสูงสุด 90 สายนอก

     - VOIP Trunk จำนวนสายนอกสูงสุด 16 สายนอก

     3.3.2 Total Extension port 128 สายใน

     - Digital Telephone จำนวนเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอลมีได้สูงสุด 96เครื่อง

     - Analog Telephone จำนวนเครื่องโทรศัพท์อนาล็อคมีได้สูงสุด 128 เครื่อง

     - IP Phone / IP DECT จำนวนเครื่องขยายสูงสุด 16 เครื่อง

     - DSS Console จำนวนเครื่องคู่โอเปอเรเตอร์มีได้สูงสุด 12 เครื่อง

     - Door phone/Door lock จำนวนเครื่องควบคุมหน้าประตูมีได้สูงสุด 8 วงจร

     - External Paging จำนวนเครื่องลำโพงประกาศตอนนอกมีได้สูงสุด 3 ชุด

     3.3.3 DTD/DTMF Circuits จำนวนรับ / ส่งสัญญาณ DTMF มีได้สูงสุด 20 วงจร(หมายเหตุจำนวนสูงสุดของอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ที่ระบุไว้เปลี่ยนแปลงตามจำนวนแผงวงจรที่ติดตั้งไว้ในระบบ)

3.4 Environmental Specifications ข้อจำกัดของอุปกรณ์ที่ติดตั้ง

     3.4.1 สำหรับบริเวณโครงตู้ แผงวงจรและอุปกรณ์ปลายทางต่างๆ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง 10% ถึง 90% RH

     3.4.2 สำหรับบริเวณเครื่อง Door phone อุณหภูมิอยู่ระหว่าง ‒20 ถึง 60 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง 20% ถึง 80% RH

     3.4.3 สำหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้า Power Supply อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง 20% ถึง 95% RH

3.5 Electrical Specifications ข้อจำกัดทางไฟฟ้าที่ใช้กับระบบ SV8100

     3.5.1 Power Supply ใช้ไฟฟ้า 100 VAC - 240 VAC หรือ 24 VDC 50/60 Hz.

     3.5.2 Power Consumption อัตราการใช้กระแสไฟฟ้าของตู้ที่ 220 VAC เท่ากับ 172 VA ‒ 688 VA

3.6 Mechanical Specifications ข้อมูลจำเพาะทางขนาดของอุปกรณ์ต่าง ๆ

     3.6.1 ตู้หลัก (Main Cabinet) 290/375/115 มม. (สูง/กว้าง/ลึก) หนัก 2 กก.)

     3.6.2 ตู้ขยาย (Expansion Cabinet) 290/375/115 มม. (สูง/กว้าง/ลึก) หนัก 2 กก.)

     3.6.2 ตู้ขยาย (Expansion Cabinet) 290/375/115 มม. (สูง/กว้าง/ลึก) หนัก 2 กก.)

     3.6.3 แผงวงจรสายนอก, สายใน (IP4WW-408E-A1) 32/160/198 มม. (สูง/กว้าง/ลึก) หนัก 0.21กก.)

     3.6.4 แผงวงจรสายใน (IP4WW-008E-A1)32/160/198 มม. (สูง/กว้าง/ลึก) หนัก 0.18 กก.)

     3.6.5 แผงวงจรสายใน (IP4WW-000E-A1) 32/160/198 มม. (สูง/กว้าง/ลึก) หนัก 0.12 กก.)

     3.6.6 แผงวงจรสายนอกดิจิตอล (IP4WW-1PRIU ‒C1) 32/160/198 มม.(สูง/กว้าง/ลึก) หนัก 0.15 กก.)

     3.6.7 แผงวงจรสายนอกดิจิตอล (IP4WW-2BRIDB-C1) 25/122/168 มม. (สูง/กว้าง/ลึก) หนัก 0.09 กก.)

     3.6.8 แผงวงจรเชื่อมตู้สาขา (IP4WW-EXIFB-C1) 16/70/115 มม. (สูง/กว้าง/ลึก) หนัก 0.04 กก.)

     3.6.9 เครื่องโทรศัพท์ดิจิตอล (IP4WW-12/24TXH-A-TEL) 136/180/221มม. (สูง/กว้าง/ลึก)หนัก0.85 กก.)

     3.6.10 เครื่องโทรศัพท์IP (IP4WW-24TIXH-C-TEL) 136/180/221 มม. (สูง/กว้าง/ลึก) หนัก 0.85 กก.)

     3.6.11 เครื่องคอลโซล (IP4WW-60D DSS-A ) 113/122/221 มม. (สูง/กว้าง/ลึก) หนัก 0.45 กก

3.7 Site Requirements for cabling ระบบการเดินสายไม่แนะนำให้เดินสายโทรศัพท์ผ่านหรือขนานกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, สายคอมพิวเตอร์, เทเล็กซ์แต่ถ้าหากจำเป็นต้องเดินท่อหรือ ใช้สายที่มีโลหะหุ้มสายโทรศัพท์และถ้าหากสายเดินกับพื้นควรจะใช้รางครอบสายเพื่อป้องกันสายและสิ่งรบกวนอื่นๆ ขนาดของสายที่ใช้ควรเหมาะสมกับระยะทางที่ติดตั้งอุปกรณ์ดังนี้

     3.7.1 Digital Telephone/ใช้สายขนาด 1 คู่0.5 มม. ระยะทางไม่ควรเกิน 300 เมตร

     3.7.2 Single Line Telephone ใช้สายขนาด 1 คู่0.5 มม. ระยะทางไม่ควรเกิน 1,125 เมตร

     3.7.3 Door phone ใช้สายขนาด 1 คู่0.5 มม. ระยะทางจาก2PGDUDoor phone ไม่ควรเกิน150 เมตร

3.8 Main Equipment Site Requirement เพื่อรักษาอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้นานและสะดวกแก่การบำรุงรักษาควรจะต้องตรวจตราสิ่งเหล่านี้

     3.8.1 บริเวณติดตั้งตู้ควรดูแลไม่ให้ถูกแดดโดยตรง อุณหภูมิ หรือความชื้นไม่ให้เกินข้อจำกัดของระบบ

     3.8.2 ไม่ควรติดตั้งหรือปล่อยให้โครงตู้มีฝุ่นหรือสารเคมีต่างๆในบริเวณใกล้เคียง

     3.8.3 ไม่ควรติดตั้งตู้หรืออุปกรณ์ใกล้กับเครื่องจักรที่ใช้กระแสไฟสูง เช่น เครื่องปรับอากาศ

     3.8.4 ไม่ควรติดตั้งตู้หรืออุปกรณ์ใกล้กับคอมพิวเตอร์, เทเล็กซ์, ไมโครเวฟ, ตู้เย็น หรืออุปกรณ์ทำความเย็น

     3.8.5 ไม่ควรติดตั้งตู้หรืออุปกรณ์ใกล้กับเสาอากาศต่างๆ และสายล่อฟ้า

     3.8.6 ต้องมีสายดินต่อกับตู้โทรศัพท์เสมอ

     3.8.7 เครื่องรักษาระดับไฟฟ้าต่างๆ ต้องต่อสายเดินให้เรียบร้อย

     3.8.8 PCB Description รายละเอียดของแผงต่างๆ ที่ใช้ในระบบ SL1000

3.9 ตู้หลัก (Main cabinet) เป็นตู้ควบคุมการทำงานหลักของทั้งระบบเก็บข้อมูลสำรองด้วยระบบ RAM และมีหน่วยความจำในการควบคุมการทำงานทั้งหมดเป็นหน่วยสำรองซึ่งรักษาไว้ด้วย Lithium Battery นอกจากนั้นใน ตู้หลัก (Main cabinet) ยังมีคุณลักษณะเพิ่มเติมอื่น ๆ ดังนี้

     3.9.1 มีวงจร LAN PORT 2 วงจร

     3.9.2 มีวงจรเพื่อต่อเสียงดนตรีภายนอก (MOH, BGM) อย่างละ 1 วงจร

     3.9.3 มีวงจรรีเลย์เอนกประสงค์2 วงจร

     3.9.4 มีวงจรเพื่อต่อระบบประกาศลำโพง 1 วงจร

     3.9.5 มีสวิทซ์สำหรับ Reset ระบบการทำงาน 1 สวิทซ์

     3.9.6 มีไฟ LED แสดงสถานะของระบบ 5 LED

     3.9.7 มีแหล่งวงจรประชุมสายนอกสาย 32 วงจร (สูงสุด 32 คน/กลุ่ม)

     3.9.8 มีระบบโชว์เบอร์สายนอก 32 วงจร

3.10 IP4WW-MEMDB-C1 (Memory Expansion) เป็นแผงวงจรสำหรับขยายขนาดของระบบและ/หรือขยายคุณสมบัติการทำงานต่าง ๆ ดังนี้

     3.10.1 กรณีมีขนาดของระบบ (TDM Port) มาก 66 พอร์ต

     3.10.2 กรณีมีการเชื่อมต่อโครงตู้ตั้งแต่2 โครงตู้ขึ้นไป

     3.10.3 กรณีที่ต้องการขยายวงจรตอบรับอัตโนมัติจาก 4 ไปเป็น 16 วงจร

     3.10.4 กรณีเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ IP trunk

     3.10.5 กรณีที่ต้องการใช้ IP solution เช่น IP Dect, WIFI Phone

3.11 เครื่องโทรศัพท์ รุ่น IP4WW-12/24TXH-A-TEL

3.12 IP4WW-408M/408ME/408E เป็นแผงวงจรสำหรับเลขหมายภายในแบบอนาล็อค 8 วงจร เดินสายไฟเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ปลายทางโดยใช้RJ-11 Connector 1 พอร์ต ต่อ 1 วงจรอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของแผงวงจร IP4WW-408M/408ME/408E มีดังต่อไปนี้

     3.12.1 เครื่องโทรศัพท์อนาล็อค ระบบหมุน (PULSE, ROTARY) ทั้ง 10 Pps. หรือ 20 Pps.

     3.12.2 เครื่องโทรศัพท์อนาล็อคแบบกดปุ่ม (TONE.DTMF)

     3.12.3 เครื่องตอบรับโทรศัพท์(ANSWERING MACHINE)

     3.12.4 เครื่องตอบรับอัตโนมัติ(AUTOMATED ATTENDANT)

     3.12.5 เครื่องโทรศัพท์อนาล็อคแบบไร้สาย (CORDLESS TELEPHONE)

     3.12.6 เครื่องฝากข้อความเป็นเสียงพูดอัตโนมัติ(ANALOG VOICE MAIL SYSTEM)

     3.12.7 เครื่องโทรสาร (FAX)

     3.12.8 เครื่องรูดบัตร (CREDIT CARD SCANNER)

     3.12.9 เครื่องส่งผ่านข้อมูล (MODEM)

     3.12.10 อุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อแทนเครื่องโทรศัพท์อนาล็อค

3.13 IP4WW-408M/408ME/408E เป็นแผงวงจรสำหรับเลขหมายภายนอกแบบอนาล็อค เช่น สายนอกธรรมดาจากองค์การโทรศัพท์, เลขหมายภายในจากตู้PABX อื่น ๆ เป็นระบบ LOOP START ไม่ว่าจะเป็น ระบบหมุน (PULSE) หรือระบบกดปุ่ม (TONE) การเดินสายไฟเชื่อมต่อไปยังปลายทางโดยใช้RJ-11 Connector มี1 วงจรต่อ 1 port

3.14 IP4WW-2BRIDB-C1 เป็นแผงวงจรสำหรับเลขหมายภายนอกแบบดิจิตอลชนิดเบสิกเรต 2 วงจร รองรับการเชื่อมต่อทั้งแบบ T / S-point การเดินสายไฟเชื่อมต่อไปยังปลายทางโดยใช้RJ-45 Connector

3.15 IP4WW-1PRU-C1 เป็นแผงวงจรสำหรับเลขหมายภายนอกแบบดิจิตอลชนิด ไพรม์มารี่เรต 30 รองรับการเชื่อมต่อทั้งแบบ T / S-point มีไฟโชว์สถานะการใช้งานที่หน้าแผงวงจร เดินสายไฟเชื่อมต่อไปยังปลายทางโดยใช้RJ-45 Connector

3.16 IP4WW-VOIPDB-C1 เป็นแผงวงจรสำหรับการเชื่อมต่อแบบ Voice over IP (16 CH) ขึ้นอยู่กับชนิดของแผงวงจร รองรับมาตรฐาน (Protocol) H.323 และ SIP มีพอร์ต Ethernet (10/100/1000M)สำหรับ RTP/RTCP packets

3.17 PZ-VM21 เป็นแผงวงจรใช้สำหรับ VRS (Voice Response System) และ/หรือคุณสมบัติต่างๆ ของ Voice Mail ใช้ควบคู่กับ IP4WW-CF VRS หรือ IP4WW-CFVMSC1, IP4WW-CFVML-C1 และมีวงจร V34 (33.6kbps) ซึ่งทำงานเป็นอนาล็อคโมเดมในตัว (สำหรับการเข้าโปรแกรมจากทางไกล)

3.18 IP4WW-CF VRS หรือ IP4WW-CFVMS-C1, IP4WWCFVML-C1 เป็นหน่วยความจำแบบ Compact Flash ใช้สำหรับ VRS (Voice Response System) และ/หรือคุณสมบัติต่างๆ ของ Voice Mail มี3 ชนิด ได้แก่

     3.18.1 IP4WW-CF VRS เป็นหน่วยความจำของระบบตอบรับอัตโนมัติVoice Response System 4 วงจร (16 วงจรกรณีที่มีIP4WW-MEMDB-C1) และสามารถบันทึกข้อความตอบรับได้สูงสุด 100 ข้อความ ข้อความส่วนตัว 100 ข้อความ โดยที่แต่ละข้อความมีความยาว 120 วินาที

     3.18.2 IP4WW-CFVMSC1เป็นหน่วยความจำของระบบตอบรับอัตโนมัติVoice ResponseSystem และระบบฝากข้อความ Voice Mail 2 วงจร (16 วงจรกรณีที่มี IP4WW-MEMDB-C1) มีกล่องข้อความได้สูงสุด128 กล่องข้อความ ฝากข้อความได้กล่องละ 100 ข้อความและบันทึกการสนทนาได้สูงสุด 15 ชั่วโมง

     3.19.3 IP4WW-CFVMLC1เป็นหน่วยความจำของระบบตอบรับอัตโนมัติ Voice Response System และระบบฝากข้อความ Voice Mail 4 วงจร (16 วงจรกรณีที่

มีIP4WW-MEMDB-C1) มีกล่องข้อความได้สูงสุด128 กล่องข้อความฝากข้อความได้กล่องละ 100 ข้อความและบันทึกการสนทนาได้สูงสุด 40 ชั่วโมง
 

4. คุณลักษณะเลขหมายภายใน (Extension Feature)

4.1 Toll Restriction Class สามารถจัดแบ่งกลุ่มหรือระดับสำหรับเลขหมายภายใน ให้จำกัดความสามารถในการโทรออกไปภายนอก ได้สูงสุด 15 ระดับ

4.2 Abbreviated Dialing สามารถบันทึกเลขหมายโทรศัพท์แบบย่อส่วนรวม ที่ใช้ร่วมกันทั้งระบบ ได้2,000 เลขหมาย

4.3 Group Abbreviated สามารถบันทึกเลขหมายโทรศัพท์แบบย่อเฉพาะกลุ่ม และแบ่งได้เป็น 64 กลุ่ม

4.4 Account Code การใส่รหัสพิเศษในการใช้สายนอกเพื่อต้องการแสดงค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ของแต่ละเลขหมายภายในซึ่งจะแสดงผลออกมาทางเครื่องพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์(SMDR)ซึ่งมีวิธีอยู่2 ประเภทคือ

     4.4.1 Optional Account Code สามารถใส่เลขรหัสเมื่อใช้สายนอก (ไม่บังคับ)

     4.4.2 Force Account Code จะต้องใส่เลขรหัสทุกครั้งก่อนจะโทรออกสายนอก

4.5 Alarm Clock การตั้งเวลาปลุกเตือนในระบบตั้งเวลาได้2 ประเภทคือ

     4.5.1 Alarm Clock 1 จะปลุกเตือนเมื่อถึงเวลาแล้วยกเลิกไป เช่น เตือนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด

     4.5.2 Alarm Clock 2 จะปลุกเตือนเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ทุกวัน

4.6 Alphanumeric Displayการแสดงข้อความบนจอเครื่องโทรศัพท์ดิจิตอลแบบมีจอ ต้องแสดงข้อความได้2 บรรทัด

4.7 Background Music เสียงดนตรีออกลำโพงสามารถต่อกับเครื่องเสียงและให้เสียงดนตรีออกทางลำโพงของเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอลและระบบประกาศลำโพงได้

4.8 Break-In การแทรกสายสามารถกำหนดให้เลขหมายภายในแต่ละเครื่องสามารถแทรกสายเลขหมายภายในเครื่องอื่นที่กำลังใช้สายได้ในขณะเดียวกันก็สามารถกำหนดให้เลขหมายภายในบางเครื่องไม่ให้แทรกสายและถูกแทรกสายได้

4.9 Caller IDระบบการแสดงเลขหมายเรียกเข้าทั้งเลขหมายภายในและภายนอกได้พร้อมกัน 32 วงจร เครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอลมีจอและเครื่องโทรศัพท์แบบอนาล็อกที่รองรับการแสดงเลขหมาย

4.11 Call forwarding การฝากสายให้เลขหมายอื่นรับสายแทนสามารถกำหนดให้เลขหมายภายในฝากให้เลขหมายอื่นรับสายแทนได้ตามเงื่อนไขดังนี้

     4.11.1 Call forwarding both ring การฝากสายให้เลขหมายอื่นรับสายแทนทันทีที่มีสายเรียกเข้า

     4.11.2 Call Forwarding when busy คือ การฝากสายให้เลขหมายอื่นรับแทนกรณีสายไม่ว่าง

     4.11.3 Call Forwarding when no answer คือ การฝากสายให้เเลขหมายอื่นรับแทนกรณีไม่มีผู้รับสาย

     4.11.4 Call forwarding with follow me คือการฝากสายให้เลขหมายใดๆ รับแทนกรณีที่อยู่ที่เครื่องของเลขหมายภายในนั้นๆ Call Pickupการรับสายแทนเลขหมายที่ถูกเรียก ตามวิธีดังต่อไปนี้

4.12 Direct Call Pickup รับสายแทนโดยเจาะจงเลขหมายภายในที่ต้องการรับสาย

4.13 Pickup in the same Group รับสายแทนเลขหมายภายในที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

4.14 Pickup for specify Group รับสายแทนโดยเจาะจงกลุ่มของเลขหมายภายในที่ต้องการ

4.15 Pickup for another Group รับสายแทนโดยไม่เจาะจงกลุ่มของเลขหมายภายในที่ต้องการ

4.16 Call Duration Timer การแสดงระยะเวลาที่ใช้สายสำหรับเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอล

4.17 Camp on/Call back การจองสายและให้เรียกกลับเมื่อเลขหมายภายในที่ต้องการ

4.18 เรียกไปยังเลขหมายที่กำลังใช้สายอยู่ผู้เรียกสามารถจองสายได้และเมื่อสายที่ถูกเรียกว่างลงจะมีสัญญาณดังขึ้นทั้งสองเครื่องโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายรับสายและทำการสนทนาได้ต่อไป

4.19 Call waiting การจองสายโดยถือสายคอยอยู่เลขหมายภายในที่เรียกไปยังเลขหมายที่ใช้สายอยู่สามารถจองสายและถือสายคอยไว้โดยปลายทางจะได้รับเสียงสัญญาณเตือน เพื่อให้ทราบว่ามีสายซ้อน

4.20 Conference การประชุมสาย ได้สูงสุด 32 เลขหมายโดยทำเป็นกลุ่มได้สูงสุด 32 คน/กลุ่มโดยไม่จำกัด สายนอก

4.21 Continued Dialing การส่งสัญญาณ Tone ออกไปหลังจากที่ปลายทางรับสายแล้ว ระบบสามารถส่งสัญญาณ Tone (DTMF) ออกไปได้อย่างต่อเนื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นการเรียกไปยังเลขหมายภายนอกหรือเลขหมายภายใน จุดประสงค์ที่ใช้เช่น Page Call, Credit Scanner, Auto Attendant, Voice Mail System, DID Trunk, DISA Trunk เป็นต้น

4.22 Department Group Calling (Hunting Group)สามารถตั้งโปรแกรมการรับสายในกลุ่มได้ว่าหากมีสายเข้ามาจะต้องตรวจสอบหาเลขหมายภายในกลุ่มที่กำลังว่างอยู่ได้

4.23 Dial Block การปิด/เปิด โดยใช้รหัสพิเศษเลขหมายภายในสามารถกำหนดรหัสลับ ล็อกเครื่องโทรศัพท์ได้เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นใช้โทรศัพท์เครื่องนั้นๆหมายเหตุถ้าหากลืมรหัสลับจะต้องใช้รหัสของ Supervisor

4.24 Dial Number Preview แสดงเลขหมายก่อนจะโทรออกสำหรับเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอลมีจอสามารถที่จะตรวจสอบเลขหมายที่ต้องการโทรออกให้เรียบร้อยก่อนได้

4.25 Direct Inward Line สามารถกำหนดให้เลขหมายภายในรับสายเมื่อมีการเรียกเข้าที่สายนอกใดๆ ได้

4.26 Direct Inward Dial (DID) การกำหนดเลขหมายภายในให้กับเลขหมายภายนอกสามารถเรียกภายในเจาะจงได้สายนอกบางสายสามารถกำหนดให้เป็นสายที่คนภายนอกเรียกเครื่องภายในเจาะจงได้โดยตรงโดยไม่ผ่านโอเปอเรเตอร์และไม่ต้องใช้รหัสผ่านและไม่มีเสียงประกาศ

4.27 Direct Inward System Access (DISA) เมื่อมีการโทรเข้าจะต้องใช้รหัสผ่าน แล้วจะเรียกหมายเลขภายในที่ต้องการโดยเจาะจงหรือใช้สายนอกในระบบเพื่อโทรออกก็ได้โดยไม่ต้องผ่านโอเปอเรเตอร์และไม่มีเสียงประกาศระบบตอบรับอัตโนมัติVRS, DISAจะมีเสียงที่บันทึกไว้ประกาศออกไป (Auto Attendant)

4.28 Force Trunk Disconnect การตัดสายสายที่กำลังใช้อยู่สามารถกำหนดให้เลขหมายภายในบางเครื่องตัดสายนอกที่กำลังใช้งานอยู่หรือสายที่ใช้แล้ววางหูไม่สนิทได้

4.29 Headset Operation รองรับการใช้Headset

4.30 Hotline เรียกไปยังเลขหมายภายในที่กำหนดโดยตรงเมื่อยกหูกำหนดได้สูงสุด 128 เลขหมายภายใน

4.31 Intercom Abandoned Call Display แสดงเลขหมายภายในที่ไม่ได้รับสาย

4.32 Line Preference ได้สัญญาณสายนอกที่กำหนดเมื่อยกหูโดยปกติเมื่อเลขหมายภายในยกหูจะได้สัญญาณภายในพร้อมที่จะเรียกหมายเลขภายในที่ต้องการ และตัด 9 เพื่อขอสายนอกเพื่อโทรออกแต่อุปกรณ์บางประเภทที่ต้องการให้ยกหูแล้วได้สายนอกที่เจาะจงหรือทั่วไป

4.33 Long Conversation Cut-off การตัดสายเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้สามารถกำหนดให้เครื่องภายในห้ามใช้สายนอกนานเกินเวลาที่กำหนดและจะมีเสียงเตือนก่อนที่จะมีการตัดสายซึ่งสามารถกำหนดให้ตัดเฉพาะสายโทรเข้า โทรออกหรือทั้งโทรเข้าและโทรออก

4.34 Long Conversation Warning Tone มีเสียงเตือนเมื่อใช้สายนาน เครื่องโทรศัพท์เลขหมายภายในที่ใช้สายนอกนาน เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้จะมีเสียงสัญญาณเตือนระหว่างการสนทนา เป็นระยะตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้

4.35 Paging/Meet Me paging ประกาศออกลำโพง และให้ติดต่อกลับสามารถให้เครื่องโทรศัพท์เลขหมายภายในประกาศลำโพง เพื่อตามหาบุคคลโดยผู้ถูกตามตัวจะติดต่อกลับมาหาคนที่ประกาศได้จากเครื่องภายในจุดใดๆ ได้

4.36 Meet Me Paging Conferenceการประชุมสายหลังจากที่ได้ประกาศออกลำโพง สามารถใช้เครื่องโทรศัพท์เลขหมายภายในประกาศลำโพงเพื่อตามหาบุคคลโดยต้องการให้ผู้ถูกตามตัวทุกคนประชุมร่วมกัน (สูงสุดได้16 คน)

4.37 Music on Hold เสียงดนตรีพักสายมีเสียงดนตรีขณะพักสายทั้งเลขหมายภายในและภายนอกระบบ

4.38 Memo Dial การบันทึกเลขหมายการโทรออกเพื่อใช้ต่อไปในอนาคต

4.39 Message waiting หารส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้เลขหมายภายในที่ถูกเรียกโทรกลับโดยใช้ไฟกระพริบMW เครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอลทุกเครื่องมีไฟกระพริบ MWเพื่อประโยชน์ในขณะที่ไม่อยู่หรือกำลังใช้สายอยู่ผู้ที่เรียกเข้ามาสามารถส่งสัญญาณไฟกระพริบและถ้าเป็นเครื่องโทรศัพท์ดิจิตอลชนิดมีจอแสดงผลจะมีข้อความปรากฏบนจอว่าให้ติดต่อหาใคร

4.40 Name storing สามารถบันทึกชื่อและแสดงผลผ่านจอแสดงผลของเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอลได้ดังนี้

4.40.1 บันทึกชื่อของเลขหมายภายใน

4.40.2 บันทึกชื่อของเลขหมายที่เรียกเข้า

4.40.3 บันทึกชื่อสำหรับเลขหมายย่อ

4.41 Night/Day/Resting Service การเปลี่ยนโหมดการทำงานตามช่วงเวลาที่ต้องการสามารถเปลี่ยนระบบการทำงานของโทรศัพท์ทั้งระบบได้ 2 วิธีคือเปลี่ยนโหมดการทำงานตามเวลาโดยอัตโนมัติหรือเปลี่ยนโหมดการทำงานได้โดยการกดรหัสที่เครื่องโทรศัพท์เลขหมายภายในช่วงเวลาในระบบสามารถตั้งได้สูงสุด 8 ช่วงเวลา

4.42 One-Touch calling การทำงานโดยกดปุ่มครั้งเดียวเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิติอลทุกเครื่อง สามารถกำหนดปุ่มให้ทำงานในลักษณะ One-Touch Button ได้

4.43 Override (Off Hook Signaling) เสียงสัญญาณแทรกสายเมื่อมีสายซ้อนเลขหมายภายในที่ถูกเรียกจะได้ยินเสียงสัญญาณแทรกเข้ามาระหว่างการสนทนา

4.44 Park Hold พักสายที่เรียกเข้าสามารถพักสายที่เรียกเข้าไว้ในระบบได้ 64 วงจร

4.45 Prime Line Selectionกำหนดการยกหูแล้วได้สัญญาณสายนอกโดยตรงเครื่องโทรศัพท์เลขหมายภายในทุกเครื่องโดยปกติยกหูจะได้สัญญาณภายในพร้อมที่จะเรียกภายใน แต่สำหรับอุปกรณ์บางประเภทเช่น Fax, เครื่องโทรศัพท์หยอดเหรียญ, Credit Card Scanner, เมื่อยกหูแล้วต้องได้สายนอกเพื่อโทรออกได้ทันที

4.46 Programmable Function Keys ปุ่มฟังก์ชั่นพิเศษสำหรับเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอล

ซึ่งสามารถกำหนดฟังก์ชั่นต่างๆ ของระบบ บนปุ่มฟังก์ชั่นพิเศษได้อาทิเช่น เป็นปุ่มเพื่อขอสายนอก ปุ่มโอนสาย ปุ่มเปลี่ยนโหมดการทำงานเป็นต้น

4.47 Pulse to Tone Conversionเปลี่ยนสัญญาณจากระบบหมุนเป็นระบบกด เครื่องโทรศัพท์เลขหมายภายในสามารถจะส่งสัญญาณเป็นระบบกดปุ่มออกไปได้หรือใช้รหัสเรียกฟังก์ชั่นการทำงาน

4.48 Repeat Redial ให้เครื่องทวนหมายเลขซ้ำ3 ครั้งเครื่องโทรศัพท์เลขหมายภายในสามารถสั่งให้ทวนหมายเลขที่กำลังเรียกออกไปยังปลายทางที่ไม่ว่างให้ทำการเรียกใหม่ต่อเนื่องกัน 3 ครั้งโดยค่าเริ่มต้นในระบบจะให้ทวนการเรียกออกในระยะเวลาห่างกัน 60วินาทีและคอยให้รับสาย 30 วินาทีจะเริ่มเรียกใหม่

4.49 Ring Group กำหนดให้สัญญาณกระดิ่งเรียกเข้าจากภายนอกดังเป็นกลุ่มสามารถตั้งกลุ่มให้กระดิ่งดังตามเลขหมายภายในที่ต้องการได้

4.50 Room Monitor รับฟังเสียงบริเวณที่ต้องการเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอลทุกเครื่องสามารถที่จะทำให้เป็นเครื่องรับเสียงบริเวณนั้นและสามารถกำหนดให้เครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอลอีกเครื่องเป็นผู้ฟังเสียงของบริเวณที่รับมา

หน้าที่การทำงานนี้เหมาะสมกับการฟังเสียงระหว่างห้องเด็กกับห้องพยา

บาล เพื่อที่เด็กร้องขึ้นพยาบาลที่อยู่ในห้องก็จะได้ยินเสียงเด็กร้อง

4.51 Remote Maintenance การแก้ไขโปรแกรมของระบบสามารถทำได้ผ่านระบบสายโทรศัพท์โดยใช้การโปรแกรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

4.52 Saved Number Redial บันทึกเลขหมายโทรศัพท์ที่โทรออกเครื่องโทรศัพท์เลขหมายภายในทุกเครื่องสามารถบันทึกเลขหมายโทรศัพท์ไว้เพื่อเรียกออกใหม่ใหม่ได้โดยที่จะไม่ไปลบความจำเลขหมาย ใน Last Number Dialing (LND ทวนหมายเลขหลังสุดและเปลี่ยนเลขหมายทุกครั้งที่มีการโทรใหม่)

4.53 Secretary Call (Buzzer) กดปุ่มเรียกไปยังเลขหมายภายในที่กำหนดไว้โดยตรง

เครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอลสำหรับผู้จัดการสามารถตั้งปุ่มฟังก์ชั่นพิเศษ1 ปุ่มสำหรับเรียกเลขาโดยตรงเป็นเสียงกริ่งสัญญาณ (Buzzer) ไปดังที่เครื่องโทรศัพท์ของเลขาได้

4.54 Secretary Call ให้เลขารับสายแทนผู้จัดการเลขาสามารถรับสายแทนผู้จัดการขณะที่ผู้จัดการใช้สายอยู่หรือไม่อยู่ที่ห้อง ผู้ที่เรียกมาหา ผู้จัดการจะมาดังที่เครื่องเลขาทั้งหมดเลขาเท่านั้นที่สามารถเรียกเข้าหาผู้จัดการได้

4.55 Selectable Ring Tone สามารถตั้งรูปแบบเสียงกระดิ่งเรียกเข้าเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอลทุกเครื่องสามารถเปลี่ยนรูปแบบเสียงกะดิ่งเรียกเข้ามาดังที่เครื่องตามความต้องการ เพื่อสะดวกในการแยกว่าสายที่เรียกเข้าเป็นการเรียกเข้าจากเลขหมายภายนอกหรือเลขหมายภายใน

4.56 Series Callเลขหมายภายนอกที่ถูกโอนไปยังเลขหมายภายในอื่นสามารถโอนกลับมายังเลขหมายภายในที่เป็นผู้โอนไปได้เมื่อจบการสนทนา

4.57 Station Message Detail recording การบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์ผ่านสายนอกของเลขหมายภายในสามารถบันทึกข้อมูลแล้วให้แสดงผลออกมาทาง LAN PORT ที่ต่อกับระบบคอมพิวเตอร์

4.58 Virtual Extension (Multiple Directory Number) ให้เครื่องโทรศัพท์เลขหมายภายในแบบดิจิตอลสามารถมีเลขหมายภายในได้หลายเลขหมายโดยการกำหนดปุ่มฟังก์ชั่นพิเศษแทนเลขหมายภายใน 1 ปุ่มต่อ1หมายเลข

4.59 Voice over IP ระบบสามารถต่อเชื่อมเข้ากับระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นโครงข่ายระหว่างสาขาได้หรือระบบ IP Network
 

5. คุณสมบัติของระบบโรงแรม

5.1 Check-IN / Check-OUT

5.2 Do Not Disturb

5.3 Guest Name Display

5.4 Toll restriction

5.5 Room Status

5.6 Maid Status

5.7 Automatic Wake-Up

5.8 DSS console lamp status

5.9 SMDR
 

6. เครื่องโทรศัพท์สำหรับพนักงานรับสาย (แบบดิจอตอลและ IP)

6.1 สามารถใช้งานห่างจากตู้สาขาโทรศัพท์ได้ระยะทาง 300 เมตรสำหรับเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอล และระยะทาง 100 เมตร สำหรับเครื่องโทรศัพท์แบบ IP

6.2 มีปุ่มสำหรับโอนสาย/พักสาย และสวิทชิ่งลูป อย่างน้อย 6ลูป

6.3 มีหน้าจอแสดงผลขนาด แบบดิจอตอล 16 digits x 2 Linesและแบบ IP 24 digits x 3 Lines และสามารถปรับความเข้มของตัวอักษรบนหน้าจอได้

6.4 มีปุ่ม Volumeอยู่ด้านหน้าเครื่องโทรศัพท์ที่สามารถปรับระดับความดังของ Handset ได้

6.5 มีปุ่ม Memory Key หรือ Function Key อย่างน้อย 12 ปุ่ม

6.6 มีปุ่ม Soft Key เพื่อสามารถเข้าสู่เมนูต่าง ๆ บนจอแสดงผล LCD ได้ทันที

6.7 สามารถการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์Headset ได้

6.8 สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์DSS Consoleเพื่อเพิ่มปุ่มแสดงสถานะของเลขหมายภายในและเลขหมายภายนอกได้
 

7. เครื่องโทรศัพท์แบบอนาล็อก

7.1 สามารถใช้งานโดยการเลือกเป็นระบบหมุน (Pulse) หรือกดปุ่ม Tone)

7.2 สามารถติดตั้งแบบตั้งโต๊ะ และติดตั้งบนฝาผนัง (Wall Mountable) ได้

7.3 มีปุ่มสำหรับการโอนสาย (Flash)

7.4 มีปุ่ม Redial สำหรับเรียกใหม่ได้โดยไม่ต้องหมุนซ้ำ(Last Number Redial)

7.5 มีปุ่ม Volume อยู่ด้านหน้าเครื่องโทรศัพท์ที่สามารถปรับระดับความดังของ Handset ได้

7.6 มีปุ่ม One Touch Memory อย่างน้อย 8 ปุ่ม

7.7 มีMessage Waiting Lamp

7.8 มีช่องต่อไว้สำหรับต่อกับ Data Modem ได้

7.9 มีข้อกำหนดทางเทคนิคตรงตามข้อกำหนดของบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยจะต้องแสดงเอกสารผ่านการทดสอบด้วย
 

8. เครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอล

8.1 จะต้องสามารถใช้งานห่างจากตู้สาขาโทรศัพท์ได้ระยะทาง 300 เมตร

8.2 มีหน้าจอแสดงผล สามารถแสดง วัน เดือน ปีและเวลาและหมายเลยที่โทรเข้า/ออก ขนาดของหน้าจอสามารถแสดงผลได้24 digits 3 Lines และสามารถปรับความเข้มของตัวอักษรบนหน้าจอได้

8.3 สามารถสนทนาได้โดยไม่ต้องยกหู(Hands free Operation)

8.4 มีปุ่ม Memory Key หรือ Function Key อย่างน้อย 12 ปุ่ม

8.5 มีปุ่มสำหรับการโอนสาย (Flash)

8.6 มีปุ่ม Redial สำหรับเรียกใหม่ได้โดยไม่ต้องหมุนซ้ำ (Last Number Redial)

8.7 มีปุ่ม Conference เพื่อใช้ในการประชุมทางโทรศัพท์

8.8 มีปุ่ม Hold ในกรณีที่ต้องการพักสาย

8.9 มีปุ่ม Volume อยู่ด้านหน้าเครื่องโทรศัพท์ที่สามารถปรับระดับความดังของ Handset และ Speaker ได้

8.10 มีปุ่ม Soft Key เพื่อสามารถเข้าสู่เมนูต่าง ๆ บนจอแสดงผล LCD ได้ทันที

8.11 มีMessage Waiting Lamp

8.12 สามารถรองรับการต่ออุปกรณ์DSS Console เพื่อเพิ่มปุ่ม Memory Key หรือ Function Key

8.13 มีช่องสำหรับต่อ Headset ได้โดยตรงซึ่งจะต้องมีปุ่มสำหรับสลับการใช้ระหว่าง Handset และ Headset บนตัวเครื่องด้วยได้เป็นต้น (เฉพาะเครื่องโทรศัพท์ระบบ IP)
 

9. เครื่องโทรศัพท์แบบ IP Phone

9.1 เป็นเครื่องโทรศัพท์ที่ต่อเข้ากับ LAN (Ethernet Connectivity) แบบ 10/100 Base TX โดยมีช่องต่อ RJ45 อย่างน้อย 2 ช่อง

9.2 ใช้มาตรฐาน G.711 / G.729a / G.722 ในการบีบอัดสัญญาณเสียง (Voice)

9.3 สนทนาได้โดยไม่ต้องยกหู(Hands free Operation)

9.4 เป็นเครื่องโทรศัพท์ที่มีหน้าจอแสดงชื่อและหมายเลขภายในของเครื่องที่กำลัง สนทนาอยู่ได้(Name Display Extension Number)

9.5 มีปุ่ม Memory Key หรือ Function Key อย่างน้อย12 ปุ่ม

9.6 มีปุ่ม Soft Key เพื่อใช้เลือกฟังก์ชั่นการทำงานแบบต่าง ๆ ได้

9.7 เครื่องโทรศัพท์IP Phone สามารถใช้ความสามารถต่าง ๆของระบบได้เป็นอย่างดีเช่น สามารถทำการประชุม (Conference Call) ร่วมกับ เครื่องโทรศัพท์ IP Phone หรือเครื่องโทรศัพท์ธรรมดาได้

9.8 สามารถใช้เครื่องโทรศัพท์ธรรมดาทั้งโทรศัพท์อนาล็อคและโทรศัพท์ดิจิตอลเรียกมายังเครื่องโทรศัพท์IP Phone ได้โดยการเรียกหมายเลขโทรศัพท์(Extension Number) ของ IP Phone ในขณะเดียวกัน สามารถใช้Soft Phone เรียกมายังเครื่องโทรศัพท์IP Phone ได้เช่นเดียวกัน

9.9 มีช่องสำหรับต่อ Headset ได้โดยตรงซึ่งจะต้องมีปุ่มสำหรับสลับการใช้ระหว่าง Handset และ Headset บนตัวเครื่องด้วย
 

10. ระบบบันทึกการใช้งานโทรศัพท์(Billing Record System)ระบบสามารถรองรับโปรแกรมบันทึกการใช้งานโทรศัพท์ (Billing Record System) ซึ่งเชื่อมต่อกับภายนอกระบบโทรศัพท์โดยสามารถพิมพ์ออกดูรายละเอียดได้เมื่อต้องการ เช่น

10.1 วัน เดือน ปีที่โทรออก (Date)

10.2 เลขหมายภายในที่เครื่องโทรศัพท์โทรออก (Extension Number)

10.3 เบอร์สายนอกที่ถูกใช้งานงาน

10.4 เลขหมายปลายทาง (Destination Number)

10.5 ระยะเวลาที่ใช้(Duration Time)อนึ่ง ความสามารถอื่นๆ นอกเหนือจากรายละเอีย

ปรับปรุงล่าสุด:
ปรับปรุงล่าสุด: 05 พฤษภาคม 2564, 10:47 น.
บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โทรศัพท์: 02-735-0581-8 โทรสาร: 02-377-5937

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท: บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ผู้ติดต่อ: คุณวิชัย เลิศพงษ์พิพัฒน์
ที่อยู่: 57 ซอยรามคำแหง 60/3 ถนนรามคำแหง
ตำบล: หัวหมาก
อำเภอ/เขต: บางกะปิ
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ประเทศ: ไทย
โทรศัพท์: 02-735-0581-8
โทรสาร: 02-377-5937
อีเมล์: sales@isaac-network.com

V i s i t o r :

สอบถาม
รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์
+66
ผิดพลาดกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Copyright ©2021, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.